Skip to content
 

Tiedote sähköpostihuijauksesta

Oulun kiipeilyseura -91 Ry joutui sähköpostihuijauksen kohteeksi 10.4.2018. Seuran rahastonhoitajalle lähetettiin puheenjohtajan nimissä viesti jossa pyydettiin siirtämään 9875,00 euroa pikasiirtona ulkomaille. Siirron aiheena oli ”tietokonepalvelun ja sivuston uudelleensuunnittelu” ja se lähetettiin seuralle samaan aikaan kun käsiteltiin sähköpostitse useita isoja FINICE2018-tapahtumaan liittyviä laskuja. Sen takia hyvällä suomen kielellä ja näennäisesti järkevästä osoitteesta tullut viesti ei herättänyt tarpeeksi epäilyksiä ja tilisiirto suoritettiin. Huijaus huomattiin välittömästi, mutta pikasiirtoa ei ollut mahdollista perua tarpeeksi nopeasti. Tapahtuneesta oltiin heti yhteydessä seuran omaan pankkiin sekä siirron kohteena olevaan pankkiin. Lisäksi varkaudesta on tehty poliisille rikosilmoitus, ja poliisi on nyt ottanut asian käsittelyyn. Asia etenee kuitenkin hitaasti, ja rahojen palautuminen seuran tilille on epävarmaa.

Hallitus on puinut tapahtunutta useammassa hallituksen kokouksessa ja tehnyt parannuksia sisäiseen viestintään sekä luonut selkeitä käytäntöjä rahaliikenteen hallintaan. Valitettavasta tapahtumasta huolimatta seuran taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, eikä tapaus vaaranna seuran ydintoimintaa.

Asiasta saa pyydettäessä lisätietoa OKS-91:n hallituksen puheenjohtajalta.

Oulun kiipeilyseura -91 Ry
Hallitus (hallitus@oulunkiipeilyseura.fi)

Puheenjohtaja
Paavo Hahtola (paavo.hahtola@iki.fi)
044-0391948